FIRMA EUGENIUSZ KUREK

● Zakład Poligraficzno-Pieczątkarski ● Wydawnictwo ●

Ksero i skanowanie

Ksero czarno-białe

Ilość kopii A4 jednostronnie A4 dwustronnie A3 jednostronnie A3 dwustronnie
1 - 30 0,25 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł
31 - 500

0,18 zł

(pow. 30 szt.)

0,36 zł

(pow. 15 szt.)

0,36 zł

(pow. 15 szt.)

0,72 zł

(pow. 7 szt.)

pow. 500 0,15 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,60 zł

 

Ksero kolorowe

Ilość kopii A4 jednostronnie A4 dwustronnie A3 jednostronnie A3 dwustronnie
1 - 5 1,80 zł 3,60 zł 3,60 7,20 zł
6 - 10 1,50 zł 3,00 zł 3,00 zł 6,00 zł
11 - 50 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4,00 zł
Pow. 50 0,80 zł 1,60 zł 1,60 zł 3,20 zł

 

Skanowanie (z podajnika automatycznego)

Ilość stron Format A4 Format A3
1 - 10 1,00 zł 2,00 zł
11 - 100 0,80 zł 1,60 zł
Pow. 100 0,50 1,00 zł

 

Nagranie na CD (z płytką) - 4,00 zł

 

Wszystkie ceny są cenami brutto

Copyright © 2015. All Rights Reserved.